2.A 2019/2020

V naší třídě učí:

Třídní učitelka Mgr. Jana Neumanová (jana.neumanova@zsvrane.cz): MA, ČJ, TV

Bc. Aleš Benda (ales.benda@zsvrane.cz): HV 

Jana Šimáčková (jana.simackova@zsvrane.cz): PČ, VV

Mgr. Eva Hotová (eva.hotova@zsvrane.cz): PRV

Mgr. Kateřina Rauschertová  (katerina.rauschertova@zsvrane.cz): AJ

Školní družina: viz záložka Družina

Naše školawww.zsvrane.cz

Účet školy
Moneta – 163034109/0600

Ředitelka školyMgr. Daniela Pořízková, tel.: 606 920 474, 257 761 744, reditelstvi@zsvrane.cz

Zástupkyně školy pro 1. stupeň – Mgr. Ivana Hereitová, tel.: 774 486 551, ivana.hereitova@zsvrane.cz