5.A

V naší třídě učí:

Třídní uč. Mgr. Jana Neumanová jana.neumanova@zsvrane.cz: ČJ, MA, VLA, PŘÍ, INF

Asistentka pedagoga: Lenka Farrow lenka.farrow@zsvrane.cz

Asistentka pedagoga: Lucie Kotenová lucie.kotenova@zsvrane.cz

Mgr. Kryštof Jelínek krystof.jelinek@zsvrane.cz – HV, AJ

Lenka Farrow lenka.farrow@zsvrane.cz – AJ

Mgr. Anna Kučerová anna.kucerova@zsvrane.cz – TV

Lenka Lodrová lenka.lodrova@zsvrane.cz – Vv

Mgr. Radka Chaloupková radka.chaloupkova@zsvrane.cz – PČ

Školní klub: viz záložka Školní klub

Naše školawww.zsvrane.cz

Účet školy
Moneta – 163034109/0600

Opatrovnice školyMgr. Dana Ullwerová, 257 761 744, reditelstvi@zsvrane.cz

Zástupkyně školy pro 1. stupeň – v tuto chvíli není