Družina

Stránky družiny ZŠ Vrané nad Vlatvou https://www.zsvrane.cz/%C5%A1koln%C3%ADdru%C5%BEina/

Rozřazení dětí v družinách má na starosti hlavní vychovatelka družiny paní Jana Šimáčková, jana.simackova@zsvrane.cz

VŠECHNY DĚTI z naší třídy budou v 5. oddělení družiny. 5. Oddělení bude sídli v budově základní školy v přízemí vzadu (třída 1.A – dříve naše kmenová třída).

Vychovatelka: Dis. Veronika Veselá

Zápisový lístek = přihláška se odevzdává v papírové podobě, lze i stáhnout ze stránek družiny.